top of page

Kjøpe kattunge av oss

Våre kattunger er klare til å flytte ut når de har/er :
– Fylt 12 uker, fortrinnsvis 14.
– Er fullvaksinert
– Blitt microchippet

 

Kattungene selges med:
– Helseattest fra veterinær
– Vaksinasjonskort
– Kjøpskontrakt fra NRR
– Stamtavle fra NRR

– Ved behov for pass, kan vi være behjelpelig med det. Kjøper må selv bekoste dette.

Kattungene vil når de flytter få med seg et teppe med kjent lukt, noen leker og mat som den er vant med. Dette for å gjøre overgangen til nytt hjem lettest mulig. Vi anbefaler bruk av Feliway eller andre tilsvarende produkter ved flytting. 

Bilder av kattungene vil bli oppdatert fortløpende.  Det vil fremkomme av informasjon ved den enkelte kattunge hvorvidt den katten er tilgjengelig for kjøp eller ikke. Statusen den enkelte kattunge har, kan endre seg over tid. 

Ulik status:

Ledig = Katten er ledig og kan reserveres/ tinges.

Solgt  = Skal , eller har flyttet til sitt nye hjem.
Tinget = Noen har betalt depositum for å reservere katten.
Under evaluering =  vi vurderer å beholde katten i oppdrettet, men ønsker å se hvordan den utvikler seg før en endelig beslutning tas. Kattungen kan bli ledig senere.

Når du «tinger» en kattunge vil det si at du betaler et depositum for å reservere katten frem til dagen den er leveringsklar. Depositumet vil bli trukket av kjøpssummen for kattungen. Kjøpssummen skal betales i forkant av, eller den dagen kattungen skal overleveres.

MERK! Dersom du har betalt depositum for en kattunge, men av ulike årsaker må trekke deg fra kjøpet/reservasjonen, vil ikke depositumet bli refundert.

Venteliste?

Vi ønsker som en hovedregel å møte våre fremtidige kattungekjøpere personlig, og dere er hjertelig velkommen hjem til oss på besøk. På den måten vil vi få et inntrykk av dere og høre hva slags hjem dere kan tilby, og dere kan se hvordan kattene hos oss har det. Vi noterer oss aktuelle kjøpere, men vil forbeholde oss retten til å velge det hjemmet vi tror hver enkelt kattunge vil få det best.

bottom of page