top of page

Ønsker du å bli fôrvert?

Tenker du at det å være fôrvert, kunne vært spennende? Da må du lese videre...

For å holde antallet katter nede hjemme hos oss og samtidig ivareta oppdrettet på en god måte, kan vi innimellom trenge en god fôrvert.  Det kan være en katt fra kull hjemme hos oss, eller en katt vi kjøper fra en annen oppdretter. Siden Devons er en svært sosial rase, kan det være andre katter i hjemmet, men vi ønsker ingen andre fertile katter. Katten dere har på fôr må være innekatt, og vil bli kastrert på vår regning når kontrakten er oppfylt.

Alle kontrakter er individuelle, med utgangspunkt i et samarbeid vi blir enig om. Det skal likevel fremkomme tydelig hvilke vilkår som gjelder, og når disse er innfridd og katten føres over til fôrvert.  I kontrakten vil det også skisseres hvordan kostnader knyttet til katten skal fordeles. En god dialog mellom oss og en fôrvert er noe vi er opptatt av, og tenker at en ryddig kontrakt er en forutsetning. Siden vi bor i Sarpsborg, kan ikke fôrverthjemmet være altfor langt unna. Fortrinnsvis ikke mer enn en 1,5 times biltur.  

Er du nysgjerrig ta gjerne kontakt, så vi kan finne ut om det kan være aktuelt :) 

bottom of page