Vi har ingen katter til omplassering pr juli 2021.